2011. január 7-én hálaadó szentmisére gyűltünk össze budapesti tartományi központunkban.

 

Irmtraud Forster tartományfőnöknő és helyettese Sylvia Vanek nővérek befejezték magyarországi missziójukat és átadták a tartomány vezetését. Velük együtt mondtunk köszönetet Istennek az elmúlt nyolc év hatékony munkájáért, mindazért a sok jóért, amely Irmtraud és Sylvia nővérek által növekedett Magyarországon.

Velünk ünnepeltek idős nővéreink, a Szalvatoriánus atyák és testvérek, munkatársaink és barátaink. Az osztrák tartományt Brigitte Thalhammer osztrák tartományfőnöknő képviselte.

 

Moser Erika új tartományfőnöknő ünnepi beszédében a hálára és a köszönetre helyezte a hangsúlyt. Kiemelte, hogy mindenekelőtt azért vagyunk hálásak, hogy áldozatokat sem kímélve fényt és reményt adtak a nővérek idős nővéreinknek, akik közel negyvenen voltak, mikor megkezdték missziójukat nálunk. Köszönet mondott a segítségért, hogy sokat szenvedett magyar nővéreink életük végső szakaszát méltóságteljesen élhették. Köszönetet mondott azért, hogy Irmtraud és Sylvia nővérek mindig nyitottak voltak Isten hívására, felismerték, és igent mondtak az Ő határtalan, nagylelkű szeretetére, és hűségesek voltak kimondott igenjükhöz.

Az egyetemes könyörgések keretében felidéztünk néhány jelentősebb eseményt, melyekért különösen hálásak vagyunk.

 

Jurek Nowak atya ünnepi prédikációjában a Szalvártor Nővérek Magyar Tartományát erős alapra épített házhoz hasonlította, melynek építése még folyamatban van. Az alapozás fáradságos és nélkülözhetetlen munkájában Irmtraud és Sylvia nővérek is jelentős részt vállaltak. A szentlecke szavaival adott hálát Urunknak, aki erőt adott a nővéreknek, megbízhatónak tartotta őket, és meghívta szolgálatára. Kegyelemmel áldotta meg őket, hittel, szeretettel és bölcsességgel töltötte el őket, hogy az alapot le tudják rakni.  

 

Elköszönő nővéreink a szentmise végén Isten áldását kérték az itt maradó nővérekre, különösen a fiatal nővérekre és az új vezetőségre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kezdőlap