A Kolping Általános Iskola és Gimnázium kápolnaszentelése

2010. november 3-án délután Erdő Péter bíboros megáldotta a budapesti Kolping Általános Iskola és Gimnázium felújított kápolnáját, benne az új liturgikus teret és a nemrég elkészült üvegablakokat.

A Kolping Általános Iskola és Gimnázium az egykori Szalvátor Intézetben működik. A Szalvátor nővérek 1899-ben telepedtek le Angyalföldön, a nővérek az ott élő szegény gyerekekkel kezdtek foglalkozni. 1906-ban készült el Huba utcai épületük, ahol óvodát, majd elemi, később polgári iskolát is indítottak. 1950-ben, az államosításkor hét iskola szűnt meg az intézetben, ahol többek között tanítóképző és kereskedelmi leányiskola is működött. A mai iskola épületében volt a rend tartományi központja.

A rendszerváltás után a kerületben feléledt az igény az egyházi nevelés iránt, ez hozta létre a XIII. kerületi Keresztény Iskoláért Egyesületet. 1996-ban a civil kezdeményezés az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye mint fenntartó segítségével megalapította a Tamás Apostol Katolikus Általános Iskolát. 2000-ben költözött át az iskola a Huba utcába, az egykori Szalvátor Intézetbe. Ekkor vette át az iskola lelki gondozását az Árpád-házi Szent Margit Plébánia. A későbbiekben a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet lett a fenntartó. Időközben az oktatási intézmény gimnáziumi tagozattal bővült. A lelkipásztori szolgálatot továbbra is a Lehel-téri plébánia papsága látja el.

Az ünnep keretében az iskola hatodik osztályos tanulói egy színdarabot adtak elő az iskola névadójának, Adolf Kolping (1813-1865) német katolikus pap, a Kolping Szövetség alapítójának életéről.

Erdő Péter bíboros az ünnepi szentmise homíliájában az iskola névadójára emlékezve kiemelte: „Kolping Adolf arra nevelte az iparos fiatalokat, hogy lelkiismeretesen, becsülettel éljék életüket, és így végezzék munkájukat. Az öntudatos keresztény élet mindig nehéz, de mindig lehetséges is. Isten ugyanis nem kíván lehetetlent tőlünk, hanem kegyelmet is ad akaratának teljesítéséhez.” Az oltárkőben elhelyezett Boldog Meszlényi Zoltán püspök ereklyéjére utalva a főpásztor beszédének végén kérte: „A vértanú püspök járjon közben ennek az iskolának minden tanáráért, dolgozójáért és diákjáért.”

A bíboros úr a szentmise végén emléklapot adott át a Szalvátor nővérek képviselőjének, Vanek Sylvia nővérnek.

Szeretetvendégséggel zárult az ünnepség, ahová minden jelenlévőt szeretettel vártak a szervezők.

Kezdőlap
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Kezdőlap