Therese von Wüllenweber
(1833 - 1907)

1833 február 19-én született Németországban, a Mönchengladbach melletti Myllendonk kastélyban. A nemesi származású Wüllenweber család öt leánygyermeke közül elsőként.

A család vagyonos, politikai és szociális kötelezettségeket vállal. kitűnő képzésben részesül, hogy később ő vegye át a kastély és a birtok vezetését.
 

JEZSUITÁK LELKESÍTENEK A MISSZIÓKÉRT

Már korán érez egy nyugtalanságot és erősen foglalkoztatja a kérdés: Mi az élete értelme, célja? Hová vezet az életútja? Egy jezsuiták által tartott missziós prédikáció nagy hatással volt rá. Ettől kezdve lelkesedik a missziókért. Öt év vívódás és keresés után belépett a Szent Ignác-i lelkiségű Sacre Coeur szerzetesrendbe.

  

A KERESÉS ÁLLOMÁSAI

Miután egészen világosan érezte, hogy a tanítás nem az ő hivatása, elöljáróinak egyetértésével kilépett a rendből.  Édesapja biztatására rövid időre belépett egy másik rendbe, majd öt évre ismét hazatért a kastélyba.

További keresése Belgiumba vezette, ahol egy újabb szerzetesrendben próbálta megtalálni hivatását. Itt sem sikerült megtalálnia azt, amire vágyott, és volt bátorsága ahhoz, hogy harmadszor is hazatérjen Myllendonk kastélyába.

Továbbra is elevenen élt benne a vágy a missziók iránt, hogy másokkal megismertesse az örömhírt.

Alapítson maga egy közösséget? Az első lépéseket ebbe az irányba azzal tette meg, hogy 1876-ban kibérelt egy volt Ferences kolostort Neuwerkben, amit aztán 1879-ben meg is vett.

Álma egy missziós ház létrehozása volt, de a Németországban akkor uralkodó “Kulturkampf” miatt Therese nem tudta elképzelését megvalósítani.

A házat néhány egyedülálló nővel hivatalosan “Nőegyleti közösség”-ként működtette. Igyekeztek mindenféle karitatív tevékenységet vállalni, azonban újra és újra nehézségekbe ütköztek.

  

TALÁLKOZIK  JORDAN ATYÁVAL – ÁLMAI BETELJESÜLNEK

1882-ben, egy újsághirdetésben felfigyelt a frissen alapított Tanítótársaságra.

1882. július 4-én találkozott először Jordan atyával, és ezzel a találkozással véget ért a keresése, nyugalmat talált. Megérezte, hogy álmai végre valóra válhatnak.

Már 1882. szeptember 5-én egyéni fogadalmat tett az Apostoli Tanítótársaság első fokozatában, 1883. május 31-én pedig örök fogadalmat.

 

HOSSZÚ VÁRAKOZÁS

Még hosszú türelmi próbát kellett kiállnia. Minden vágya volt, hogy Rómába mehessen, ez azonban még nem volt lehetséges.  

1888. novemberében – 5 év várakozás után – Jordan atyának sikerült elindítania egy nővérközösséget, és Therese végre Olaszországba mehetett.

Az első kis közösséget a Róma melletti Tivoliban hozták létre, ahová Therese két másik német nővel érkezett. Már 55 éves volt, amikor fölvette a rendi ruhát és az Apostolokról nevezett Mária nevet.

A közösség gyorsan növekedett, így már 1890-ben - két évvel később - missziós nővéreket küldtek Indiába. Apostolokról nevezett Mária nővér már nem mehetett a misszióba, álma mégis valóra válhatott. 

1894-ben sikerült Rómába, az „örök városba“ költözniük. Mária anya - ahogy később nevezik – élete végéig a rend vezetője maradt.

1907. december 25-én, 74 évesen halt meg Rómában. VI. Pál pápa 1968. október 13-án avatta boldoggá.