Kezdetek Magyarországon 
 

Poetsch Hilária
(1878 - 1948)

Ő indította el a Szalvátor Rend működését Magyarországon

Magyarországra az első két Szalvátor nővér 1899-ben érkezett Rómából. Angyalföldön, a főváros legszegényebb negyedében telepedtek le. Az első időben egy szoba-konyhás bérlakásban éltek és ugyanott kézimunka tanítással gyűjtötték maguk köré a barakklakók gyermekeit, később elkezdték a hittan tanítását is.

Időközben több magyar lány csatlakozott hozzájuk, akiket megérintett a nővérek egyszerű élete a szegények között.

Rómából a rendi képzés után hazaérkeztek az első magyar fiatal nővérek. Lakásukat hamarosan kibővítették, így vasárnaponként már vallásos összejövetelt is tarthattak a gyermekeknek. Különórákat is adtak, hogy biztosítsák megélhetésüket. Betegápoló nővérek is érkeztek Rómából, akik házi betegápolást vállaltak.

 

I

1906-ban felépítették a Huba u. 6. szám alatt az első Szalvátor zárdát. A nővérek lakásán kívül óvodát, elemi iskolát, majd polgári iskolát is nyitottak.

Budapesten 1927-28-ban felépült a Huba u. 7/9. szám alatt az új iskola, a Szalvátor Leánynevelő Intézet, ahol 1929 szeptemberétől a már 1906-tól működő iskolatípusok mellett megnyitották a kereskedelmi szaktanfolyamot, a felsőkereskedelmi iskolát, a tanítónőképzőt és a líceumot.

 

 

Az ország területén több kórházban és egészségházban dolgoztak, mint betegápolók. Egyházi intézményekben, plébániákon háztartási feladatot, templomi szolgálatot, kántorkodást, egyházközségi munkát és házi betegápolást végeztek.

1948-ban az államosításkor az összes iskolából kitiltották a nővéreket. A Szalvátor Intézet ekkor 1500 növendéket számlált, ebből 200 bentlakó volt az internátusban. 1950-ben, a szerzetesrendek feloszlatása következtében 242 Szalvátor Nővérnek 21 intézményt kellett elhagynia. A pedagógus nővérek az élet legkülönbözőbb területén helyezkedtek el: plébániákon kántori, irodai és pasztorációs munkát végeztek, háztartási és gyári munkát kellett vállalniuk. A betegápolók, mint civil dolgozók, el tudtak helyezkedni kórházakban és rendelő intézetekben.
1990-től, az újrakezdés éve óta lehetőségük van a nővéreknek szociális-karitatív és ifjúsági munka végzésére, hittan tanítására.