A Szalvátor Nővérek szegedi közössége

 

Rendünk Magyarországon még alig ismert, hiszen 1950-ben a szerzetesrendek feloszlatása következtében a nővéreknek az összes intézményt el kellett hagyniuk. A tartomány megújításának gondolata, egy nemzetközi fiatalokból álló közösséggel való újrakezdés lehetősége 2005-ben kezdett formát ölteni.

Rendünk római elöljáróinak felkérésére három nővér érkezett Magyarországra. Anna Maria Pełka Lengyelországból és Jyothi Jampana Indiából 2006. őszén kezdték el a magyar nyelvkurzust. A közösség harmadik tagja, a magyar származású Moser Erika 2007. nyarán csatlakozott hozzájuk az osztrák tartományból.

A kezdeti időszak egymás jobb megismerésével, és közös életük kialakításával telt. Amíg beköltözhettek újszegedi lakásukba, az Iskolanővérek vendégszeretetét élvezték.

 

Miért pont Szegedre esett a választás?

Agócsi Róza, Ludviga nővérünk, vagy ahogy az újszegediek ismerik, Rózsa néni, itt élt. A házában működött egy kis kápolna, ahol szombatonként az itteni hívek összegyűlhettek misére. Minden vágya az volt, hogy egy templom épüljön a háza helyén. Hála Istennek, álma valóra válhatott. Az alapkőletételt még megérte, a felszentelésen azonban már nem tudott jelen lenni. Pár hónappal 100. születésnapja előtt halt meg.

 

A Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke, Dr. Kiss-Rigó László készségesen fogadott be bennünket, Dr. Kiss Imre Újszeged plébánosa pedig szeretettel hívott meg egyházközségébe.

 

 

Aktívan részt veszünk a plébániai közösség életében. Bekapcsolódunk a hitoktatásba, óvódásoktól kezdve a felnőtt katekézisig. Kapcsolatban vagyunk idős, beteg emberekkel, fiataloknak lelkinapokat, lelkigyakorlatokat szervezünk, de a két templom sekrestyei szolgálatába is besegítünk. Egyikünk pedig főállású lelkipásztori munkatársként dolgozik a plébánián.

 

Lelki életünkben fontosak a közös imák, a szentmise, a szentségimádás és a Szentírás olvasása. Hasonlóan a legtöbb családhoz kis közösségben élünk. Napunk nagy részét munkával töltjük, egyházi ill. világi munkahelyen, lehetőség szerint ki-ki a végzettségének megfelelően.

Közben Istenre figyelve igyekszünk korunk kihívásaira választ találni, gyógyító találkozásokban jelen lenni embertársainknak, és reményt vinni a testi-lelki szükségben szenvedőknek.

 

Felgyorsult világunkban külön figyelmet fordítunk a reflexióra és a közösségi megosztásokra, de szakítunk időt a kikapcsolódásra és a pihenésre, közösségileg és egyénileg is.

A körülöttünk élők mellett természetesen ápoljuk kapcsolatunkat a magyarországi idős nővéreinkkel, és rendünk férfi ágának Magyarországon élő tagjaival is. Nemzetközi szinten pedig számos projektben működünk együtt a szomszédos országok fiatalabb nővéreivel.