Életszabály – életre szóló elkötelezettség

 

 

 

 

 

"Legyenek mind, egyenként, a Szabály megtestesítői, éljék azt a valóságban úgy, hogy aki látja önöket, azonnal felismerje, hogy ide tartoznak. Legyenek az Isteni Üdvözítő Nővérei Kongregációjának tagjai a szó valódi értelmében."

Jordan atya

 

 

 

Szalvátor hivatásunk és identitásunk:

Úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta érte egyszülött Fiát, mint Üdvözítőt. Áthatva a gondolattól, hogy az emberiségnek milyen nagy szüksége van arra, hogy életet találjon és megismerje az egyedül igaz Istent, és akit küldött, Jézus Krisztust, Keresztről nevezett Ferenc és Apostolokról nevezett Mária megalapította Kongregációnkat.

Apostoli feladatunk Isten dicsőítése, és az, hogy Őt – aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek –, megismertessük az emberekkel azáltal, hogy hirdetjük, hogy Jézus Krisztus a világ Üdvözítője.

 

Fogadalmaink által egyénileg és közösségileg felelősek vagyunk azért, hogy szalvátor karizmánkat Isten, az egyház és a világ előtt meggyőzően éljük. Ennek legfőbb alapja az életszabály.

 

Fogadalmak – aktuálisak még a mai korban?

 

 

SZEGÉNYSÉG – SZOLIDARITÁSBAN MEGOSZTOM AZ ÉLETEMET

 

A közösség biztonságában élünk, hogyan beszélhetünk szegénységről?

 

Talán így fogalmazhatjuk meg: egyszerűen, felelősségteljesen élni (észrevenni a szegényeket, a környezetünket), tudatosan kiállni amellett, amire szükségem van, amit kaptam másokkal megosztani (idő, talentumok, tudás), saját rászorultságomat, tehetetlenségemet, kudarcaimat elfogadni és mindezeket másoknak is megengedni.

A szegénység nem Isten akarata. A lényeg a felszabadítás a szegénység minden formájától. A szegénység fogadalma ezt kell, hogy szolgálja.

 

 

ENGEDELMESSÉG – ODAFIGYELEK ÉS AZ ÉLETET SZOLGÁLOM

 

Semmi esetre nem jelenti a “vak engedelmességet”, és azt sem, hogy kihúzom magam a felelősség alól. Az engedelmesség elsősorban azt jelenti, hogy figyelmesen hallgatok arra, hogy Isten milyen módon akar velem találkozni a szavain keresztül, az embereken keresztül és a különböző helyzetekben, kihívásokban.

 

Azt jelenti, hogy saját igényeimet, kívánságaimat nyitottan és őszintén közreadom – ez talán néha ellenállásba ütközhet –, végül pedig azt jelenti, hogy teljesen átadom az életemet, akkor is, ha utamat valami keresztezi.

 

 

TISZTASÁG – SZERETETBŐL TELJESEN ÁTADOM AZ ÉLETEMET ISTENNEK

 

Megfogalmazni egyszerű, de milyen magatartást kíván a tisztaság fogadalma?
 

Egészen biztosan nem azt jelenti, hogy érzelmeimet, érzéseimet elnyomom, nem azt jelenti hogy értéktelennek tartom a testemet vagy a szexualitást, és egészen biztosan nem azt jelenti, hogy a világ elől elzárkózom.
 

A tisztaság magatartás, amelyet tisztelet, megbecsülés és méltóság illet minden teremtménnyel és teremtett dologgal szemben.

Egyik módja a női /férfi/ mivoltunk megélésének –, amely a szeretet és az élet továbbadásának egy formája.

 

A Kongregáció Általános Káptalanjain mindig láthatóvá válik az igyekezet, hogy identitásunkat, a szalvátor karizmát az egyházzal összhangban újra felismerjük és elmélyítsük, és az adott kor igényeihez és szükségleteihez igazítsuk.

 

"Ott, az imában lobbanjon fel a tűz benned."

Jordan atya