Rendi képzés

 

Jézus személyesen nevelte azokat, akiket kiválasztott: fokozatosan nyilatkoztatta ki nekik önmaga, és Isten országa misztériumát. Azért, hogy előkészítse őket küldetésükre, munkatársaivá tette őket a szeretet tetteiben és az örömhír terjesztésében.

 

A képzés folyamata megkívánja, hogy minden nap tudatosan válaszoljunk Isten hívására, aki előbb szeretett minket, és aki Krisztus képmására alakít bennünket a Szentlélek által. A képzés életünk minden területét érinti. Kongregációnkban a képzés egész folyamata arra irányul, hogy az Isteni Üdvözítő igazi Nővéreivé alakítson bennünket, hogy rajtunk keresztül az Ő üdvözítő szeretete minden emberhez eljusson.

 

Kongregációnkban a képzés legrövidebb ideje két és fél, három év.

Az első időszak a jelöltidő, ami fél évtől egy évig tarthat, utána két év a noviciátus.

 

A jelöltidő célja:

A jelöltnek legyen lehetősége arra, hogy tisztázza a hivatását. Ismerje meg a rendalapítókat és a szalvátor nővérek életét. Fontos, hogy az imaéletét és az Istennel való kapcsolatát elmélyítse. A jelöltség idejét minden jelölt a saját tartományában tölti. A program kidolgozására minden jelölt esetében személyesen, vele megbeszélve kerül sor, képességeinek és tapasztalatainak megfelelően.

 

A novíciátus célja:

A novíciát bevezetik a Kongregáció életébe, megismeri a rend karizmáját és apostoli küldetését. Gyakorolja a szalvátor közösségi életet, megismeri az evangéliumi tanácsok szerinti életformát, mint a Krisztusnak teljesen átadott életet. Éli a fogadalmak szerinti életet, mint a mai kor egy lehetséges életformáját.

A novíciátus ideje lehetőséget ad, hogy nyíltan, a szalvátor lelkiséget és életformát megismerve, szabadon döntsön a szerzetesi fogadalom letétele mellett a Szalvátor Nővérek Kongregációjában.

A novíciátus az erre a célra kialakított házban történik, képzett vezetővel. A csoportok lehetőség szerint nemzetköziek. (kikötés egy közös nyelv)

Az oktatás programja itt is, mint a jelölteknél, minden csoportnál változhat, a csoport képességeitől, a tagok lelki tapasztalataitól és érettségétől függően.

 

A két év novíciátus után a novícia saját tartományában teheti le első fogadalmát, ami által a Kongregáció tagjává válik, és rész vállal küldetésünkben.

Teljes jogú tagjává az örök fogadalom letétele után válik, ami 5 vagy 6 évvel az első fogadalom után történik meg.

 

 

 

               IMA

Uram, Te tudod egyedül,

hogy sikerülhet életem.

Taníts meg jelenléted csendjében

a titkot megérteni,

hogyan ismerték fel magukat az emberek

a Te képedként és hasonlatosságodként

a veled való találkozásban,

a tekintetedben és szavaidban.

Segíts elhagyni azt ami gátol

a veled való találkozásban és abban,

hogy szavaid megérintsen.

Segíts, hogy hagyjam emberré lenni

azt a képet és hasonlatosságot,

amit Te alkottál rólam.