Életünk a közösségben

 

Jézus közösséget hozott létre és elküldte övéit, hogy hirdessék üdvözítő szeretetét.

Mint az apostolok és az első keresztények, törekszünk arra, hogy egy szív és egy lélek legyünk a hit az élet és az apostoli elkötelezettség közösségében.

Krisztus közösségünk középpontja és apostoli erőnk forrása. Jelenlétébe vetett hitünk képessé tesz arra, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Ő szeret minket.

Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy építsük a közösséget.

Kongregációnkban a vezetés szerkezete olyan, hogy minden nővér részt vehet a döntési folyamatokban.

 

                                    www.pcline.h

..