Egy tartomány (egy ország) vezetése:

 

Minden nővér részt vesz a választásban. A tartományi káptalanra meghatározott számú küldött nővér választható. Három évente ülésezik, feladata a tartományfőnöknő és asszisztenseinek megválasztása.

Az Általános Káptalan előtt világszerte összehívják a tartományi káptalant, ahol az aktuális témákat megvitatják, amiről azután az Általános Káptalanon minden ország beszámol.

Az Általános Káptalan – 6 évente ülésezik – dolgozza ki a küldetési prioritásokat (a jövő feladatai). Ezek megvalósítását minden ország maga dolgozza ki a tartományi káptalanon. A feladatokat és projekteket különböző munkacsoportokra felosztva dolgozzák ki és valósítják meg. A cél, hogy ebben a tartomány minél több tagja részt vegyen.

Rendszeres találkozók, szemináriumok segítenek, hogy a kommunikáció minél elevenebb legyen a tartományban.

Jyothy Jampana, Moser Erika, Anna Maria Pelka

 

www.pcline.hu