SDS KARIZMA

….megajándékozottak vagyunk…. 

  • Figyelmesen hallgatva felismerjük Jézus hívását, úgy követjük Őt, mint ahogy azt az apostolok tették.

  • Egyéniségünkkel, elképzeléseinkkel, képességeinkkel, létünkkel és tevékenységünkkel Isten feltétel nélküli szeretetét akarjuk hirdetni az egész emberiségnek.

  •  Világszerte közösen dolgozunk küldetésünk megvalósításán.

Hogyan éljük karizmánkat?

 Karizmánk életre váltása számunkra azt jelenti, hogy az Üdvözítö Jézus szeretetét a világ minden helyzetében, prófétai, azaz Isten akaratát kereső módon hirdessük.

  • Jézus központú apostoli élet által, hit által, amely gyógyít, megbocsát és elfogad, apostoli ima által, amely mindenkit felkarol.

  • Azáltal, hogy világszerte együttműködünk az egyetemesség szellemében a világi és egyházi szervezetekkel.

  • Az eszközök és módszerek apostoli sokfélesége által megnyitva szívünket mindenki számára, az egész emberrel törődve.

  • Az apostoli buzgalom, a kereszt szeretete és az Isteni Gondviselésben való bizalom magatartásával

  • Hatékonyan megosztjuk szalvátor karizmánkat és küldetésünket, azáltal, hogy meghívjuk a velünk való együttműködésre a világiakat.

  • Életünket kiértékeljük annak érdekében, hogy válaszolni tudjunk a modern kor kihívásaira, és hogy ebben a folyamatban felismerjük az apostoli szerzetesi élet új formáinak lehetőségeit.