Jordan atya lelki naplója

 

 Mindent Isten nagyobb dicsőségére és a lelkek javára“, 

ezekkel a szavakkal kezdte írni  Jordan atya lelki naplóját 1875. július 1-jén. Az akkor 27 éves Jordan, a freiburgi egyetemen teológiát tanult. Lelki naplójában alig találhatunk történelmi (történeti) feljegyzéseket. Ahogy később a halálos ágyán mondja: „csak Isten és a köztem lévő dolgok“. Feljegyzései mély érzéseket, gondolatokat, felismeréseket, fogadalmakat, imákat tartalmaznak, amiket más könyvekben olvasott, amiről elmélkedett vagy saját maga fogalmazott meg.

A Lelki Napló így egy élő szív bizonysága, aki tudatában van annak, hogy Isten kegyelme kiválasztotta, hogy Isten lelke vezeti és Isten szeretete teljesen a birtokába vette. Egy egyszerű ember története, aki engedi hogy az apostoli élet kalandja magával ragadja – Isten dicsőségére és az emberek üdvösségére.

Jordan atya lelkének ez a bizonyítéka  a Szalvátor család értékes öröksége és maradandó feladata.

 

Ima 

Uram Jézus Krisztus,

Igazságosság napja,

világosítsd meg és gyújtsd lángra szívemet,

hogy lépteim olyanná váljanak,

mint a reggeli fény,

amely megérkezik

és belenövekszik a nap teljességébe.

Ó, minden ember Üdvözítője,

add, hogy folytonosan égjek

az irántad való nagy szeretetben,

és mindenkit lángra lobbantsak.

Uram, Jézus Krisztus,

vedd imámat és mindenemet,

amim csak van.

Itt vagyok, küldj engem.

Mutasd meg az utat, hogy mindenkit

hozzád vezethessek.

Ó, Világ Üdvözítője,

ó minden ember Üdvözítője,

Te, a mi Üdvözítőnk.

 Jordan atya

 

Néhány gondolat a Lelki Naplóból:

"Örülj és ujjongj gyönge lélek, mert a mindenek Alkotója nálad vesz szállást,… "

"Örvendj és ujjongj!...mert a Mindenható, a legszelídebb, minden baj orvosa, a Világ Üdvözítője jön hozzád...."

"Merülj el a te Istened szeretetének óceánjában." (LN  I. 150/6) 

"Ó, legyetek a reátok bízottaknak anyjuk, és ne fegyőrei. Neveljetek gyermekeket és ne rabszolgákat." (LN I.191/6) 

"Ne feledkezz meg arról, hogy jó és tapasztalt lelki atyát keress, ha olyan helyen vagy, ahol szabadon választhatsz, és ha a Jóisten nem olyan helyen szeretne látni, ahol ilyet nem találsz. Akkor majd Ő maga lesz a vezetőd.." (LN I. 60/3)